Trên máy tính truy cập vào trang Wed :
(tương thích Windows, Mac, Android, iOS, Windows Phone, Chrome…).
App dành cho Android:
Dành cho Google Chrome:
App dành cho IOS:

Tag: copy file vào iphone không dùng itunes, Channel, BacBa, Hardreset reset, huong dan, cai dat, review, phone, mobile, tech, test, game on mobile, iPhone, máy tính, truyền dữ liệu, không cần cáp, iPhone cách truyền dữ liệu từ máy tính sang và ngược lại không cần cáp., iPad, pc

Xem thêm: https://thưviệnsố.vn/category/pc

Nguồn: https://thưviệnsố.vn